Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 5, 2019

Slutrapport av medicinteknikuppdraget

Nationell samordning av medicinteknik behövs för att skapa förutsättningar för jämlik vård och ge patienter tidig tillgång till ny medicinteknik. Det skriver TLV i en slutrapport.

Läs mer om slutrapporten

Förvaltningsrätten avslog överklagande om Darzalex

TLV:s beslut att avslå ansökan om subvention för Darzalex överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm. Företaget yrkade att Darzalex skulle ingå i högkostnadsskyddet som kombinationsbehandling med bortezomib och dexametason. Företagets överklagande har avslagits av förvaltningsrätten och domen har nu vunnit laga kraft.

Läs mer om avslaget

Omprövning av subventionen för parallelldistribuerad eller parallellimporterad Maviret, Daklinza och Viekirax

TLV har valt att starta en omprövning av subventionen för parallelldistribuerad eller parallellimporterad Maviret, Daklinza och Viekirax.

Läs mer om omprövningen


Sidinformation


Publicerad
31 oktober 2019