Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 6, 2019

Läs TLV:s nyhetsbrev nummer 6 som är det sista ut för i år.

Femton procent får inte alla sina läkemedel direkt på apotek

I nästan femton procent av fallen får inte kunderna alla de läkemedel de efterfrågar när de besöker sitt apotek. Det visar en kartläggning som TLV genomfört.
Läs mer om dem som inte får sina läkemedel

Återbäringen på läkemedel fortsätter öka under 2019

Enligt TLV:s prognos beräknas återbäringen från sidoöverenskommelserna uppgå till 3 090 miljoner kronor år 2019.
Läs mer om återbäringen

Svenska priser på läkemedel bland de lägsta i Europa

TLV har sedan 2014 gjort en årlig internationell prisjämförelserapport av priserna på läkemedel.
Läs mer läkemedelspriserna

Dubbelt tandvårdsbidrag gav små effekter på antalet besök

Fördubblingen av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) som infördes förra året ledde till en mindre ökning i besöksfrekvens bland de som är 75 år och äldre, men andra åldersgrupper har inte besökt tandvården oftare. Det framgår av en rapport som TLV tagit fram.
Läs mer om tandvårdsbidraget

Fördjupat samarbete om tillsyn av apotek

Läkemedelsverket, IVO och TLV utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken, utifrån olika regelverk och med olika ansvarsområden. De tre myndigheterna har lämnat förslag till regeringen för att skapa en mer samordnad, effektiv och heltäckande tillsyn.
Läs mer om sammarbetet

Ökad konkurrens på apoteksmarknaden

Ökad konkurrens inom e-handel på apoteksområdet ökar tillgängligheten och ger apotekskunderna möjlighet till lägre priser. Det är några av de resultat TLV:s uppföljning av apoteksmarknaden visar.
Läs mer om den ökade konkurrensen

Agneta Karlsson ny generaldirektör på TLV

Regeringen har utsett Agneta Karlsson till ny generaldirektör på TLV. Hon tillträdde den 2 december 2019.
Läs mer Agneta Karlsson

Sidinformation


Publicerad
20 december 2019