Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 2, 2020

Läs TLV:s andra nyhetsbrev för år 2020.

Översyn visar att det är möjligt att sänka kostnader för läkemedel

Det finns möjligheter att göra besparingar på läkemedel. Det skriver TLV i sin översyn av besparingspotentialen för läkemedel inom läkemedelsförmånerna.
Läs mer om översynen

TLV har beslutat om policy för patientmedverkan

TLV har tagit ytterligare ett steg i att utveckla patientmedverkan genom att ta fram en policy. Policyn tydliggör myndighetens ställningstaganden kring patientmedverkan och blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.
Läs mer om policyn

Apotek får bara lämna ut läkemedel för 90 dagar

Apoteken får från och med den 1 april inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat.
Läs mer om utlämnandet av läkemedel

Slutavstämning av besparingar från sidoöverenskommelser helåret 2019

TLV har presenterat den slutliga avstämningen till regeringen av utfallet av återbäringarna under 2019, som följer av de sidoöverenskommelser regionerna har med företagen.
Läs mer om slutavstämningen

Ny broschyr beskriver TLV i korthet

Nu finns en ny, uppdaterad broschyr som på ett enkelt sätt beskriver vad TLV arbetar med.
Läs mer om broschyren

Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår verksamhet berör de flesta medborgare och många av våra beslut får stor påverkan på enskilda människors liv – både hälsomässigt och ekonomiskt. Verksamheten har också stor betydelse för flera marknader; läkemedel, medicinteknik, apotek och tandvård. Så skriver TLV:s nya generaldirektör Agneta Karlsson i myndighetens årsredovisning för 2019.
Läs mer om årsredovisningen

Sidinformation


Publicerad
20 april 2020