Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 3, 2020

Läs TLV:s tredje nyhetsbrev för år 2020.

TLV inleder översyn av prissättning på lagerberedningar

Från den 1 juli 2020 träder ändringar i föreskrifterna om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention i kraft. Ändringar innebär att priserna höjs på extemporeläkemedel och att TLV kan sänka priset på lagerberedningar.

Läs mer om översyn av prissättning på lagerberedningar

FINOSE – Nordiskt samarbete förlängt för att främja patienters tillgång till läkemedel

För att främja tillgången till läkemedel för patienterna förlängs nu FINOSE-samarbetet med tre år. Den senaste FINOSE-rapporten används som grund av alla de fem nordiska länderna vid gemensam förhandling.

Läs mer om FINOSE-samarbetet

Se webbinarium om precisionsmedicin och ATMP

25 juni arrangerade TLV tillsammans med Region Västerbotten och Läkemedelsindustriföreningen ett webbinarium som handlade om att utveckla hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utreda möjliga betalningsmodeller för ATMP. Nu kan du se webbinariet på TLV:s webbplats.

Se webbinariumet

Återbäringen för läkemedel beräknas minska med 185 miljoner kronor 2020

2,9 miljarder kronor kommer läkemedelsföretagen att betala i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för år 2020. Den prognosen presenterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en ny rapport till regeringen.

Läs mer om återbäringen för läkemedel

Sveriges kostnad för läkemedel ökar

Sveriges kostnader för läkemedel har stigit med ungefär en miljard kronor under förra året. Det visar en ny rapport från TLV. Totalt uppgår läkemedelskostnaderna inom läkemedelsförmånerna till drygt 30 miljarder kronor.

Läs mer om Sveriges ökande kostnader för läkemedel

Apotek i glesbygd får tio miljoner i bidrag

TLV har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 31 apotek som får dela på nästan tio miljoner kronor för 2019. Tre apotek får avslag på sina ansökningar.

Läs mer om bidrag till apotek i glesbygden


Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet

Från den 2 juni kan patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet.

Läs mer om tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet

Fler apotek i glesbygd kan få bidrag

TLV vill ändra reglerna så att fler apotek i glesbygd ska kunna få bidrag. Det skriver myndigheten i en rapport till regeringen.

Läs mer om bidrag för apotek i glesbygd

TLV har beslutat om förändrad subventionsstatus för flertalet läkemedel

Besluten fattades efter att TLV sett över förmånsbegränsningar för flera läkemedel inom ramen för två omprövningar: harmonisering respektive borttagning av förmånsbegränsningar. Översynen resulterade i totalt 48 beslut för sammanlagt 680 läkemedel.

Läs mer om förändrad subventionsstatus för läkemedel


Tredje utvärderingen inom FINOSE-samarbetet

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland och Norge tagit fram en gemensam utvärderingsrapport för genterapin Zynteglo inom samarbetet FINOSE. Rapporten har legat till grund för TLV:s bedömning av Zynteglo.

Läs mer om utvärderingen inom FINOSE-samarbetet

Sidinformation


Publicerad
2 juli 2020