Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 4, 2020

Läs TLV:s fjärde nyhetsbrev för år 2020.

Stora möjligheter till bättre uppföljning av läkemedel

I Sverige finns en unik potential att följa upp läkemedelsanvändning och behandlingseffekter i klinisk vardag genom våra befolknings- och hälsodataregister – men registren behöver utvecklas. Det menar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en rapport till regeringen som presenterar olika aspekter av datatillgång och analysmetoder utifrån resultatet av sju pilotstudier.

Läs mer om regeringsuppdraget ”Uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via alternativa datakällor”


Samtliga faktor IX-koncentrat fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention efter omprövning

TLV har omprövat subventionen för de faktor IX-koncentrat som ingår i högkostnadsskyddet. I samband med omprövningen har regionerna och flertalet av företagen genomfört trepartsöverläggningar och tecknat sidoöverenskommelser. Samtliga faktor IX-koncentrat kommer fortsatt ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention även efter omprövningen.

Läs mer om TLV:s omprövning av faktor IX-koncentrat


Tre av fyra betalar mer än referenspriset för sin tandvård

Tre av fyra patienter betalar ett högre pris för sin tandvård än det referenspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat. Det konstaterar myndigheten i en rapport om utvecklingen av tandvårdsmarknaden.

Läs mer om TLV:s uppföljning av tandvårdsmarknaden


Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet

Från den 2 juni 2020 kan patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Bytet ska göras även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär minskade kostnader för många patienter.

Läs mer om utbytet


Nästa steg i TLV:s översyn av prissättning på lagerberedningar

TLV har i arbetet med översynen av prissättning på lagerberedningar kontaktat berörda läkemedelsföretag under september 2020. De kontaktade och berörda företagen har lagerberedningar som uppfyller förutsättningarna för att omfattas av prissänkning enligt föreskriftsändringen som trädde i kraft den 1 juli 2020. Det gäller lagerberedningar med försäljning som överstiger 5 miljoner kronor per år, där antal mot recept utlämnande förpackningar överstiger 10 000 förpackningar per år eller om det föreligger särskilda skäl.

Läs mer om TLVs fortsatta arbete


Karin Lewin har utsetts till särskild utredare av regeringen

Karin Lewin, chefsjurist på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har utsetts av regeringen till särskild utredare för utredningen Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Karin kommer att fortsätta arbeta som chefsjurist på TLV under utredningen.

Läs mer om Karins uppdrag


EUnetHTA
förlängs ett år och riktar fokus mot covid-19

Det europeiska projektet EUnetHTA där TLV, SBU och Läkemedelsverket är svenska partners, har beviljats en förlängning med ett femte projektår. Projektet avslutas nu 31 maj 2021 och TLV:s chefsfarmaceut Niklas Hedberg kvarstår som ordförande för EUnetHTA Executive Board under förlängningen.

Läs mer om projektet EUnetHTA

Sidinformation


Publicerad
5 oktober 2020