Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 2, 2021

Läs TLV:s andra nyhetsbrev för år 2021.

Melatonin subventioneras till barn och ungdomar med adhd

TLV beviljar subvention av läkemedlet Melatonin AGB för barn från 6 år till och med 17 år med adhd och sömnproblem där andra åtgärder för att förbättra sömnen varit otillräckliga.

Läs om beslutet här

För högt pris för läkemedel mot cystisk fibros

TLV säger nej till subvention av läkemedlen Kaftrio och Kalydeco mot cystisk fibros eftersom det pris företaget begär är långt över vad som är rimligt.

Läs om beslutet här

Slutavstämning av besparingar från sidoöverenskommelser helåret 2020

TLV har presenterat den slutliga avstämningen till regeringen av utfallet av återbäringarna under 2020, som följer av de sidoöverenskommelser regionerna har med företagen.

De samlade återbäringarna under 2020 blev 2,82 miljarder kronor, vilket är omkring 27 miljoner kronor högre än den prognos TLV lämnade till regeringen i december.

Läs rapporten här

TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet

Förbättringar som TLV föreslår är bland annat en ny åtgärd för tandborttagning i samband med annan tandextraktion, eller lambåoperation i annan kvadrant. De nya förslagen är ute på remiss och från och med den 15 januari år 2022 kan de nya åtgärderna och reglerna ingå i tandvårdsstödet.

Läs remissen om tandvårdsstödet här

Stefan Karlsson ny avdelningschef på TLV

Stefan Karlsson kommer närmast från en tjänst som gruppchef för hanteringen av covid-19 på Socialdepartementet. På TLV kommer Stefan att leda Avdelningen för värdebaserad prissättning av läkemedel, det vill säga den avdelning som ansvarar för att utreda och ompröva vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet. Avdelningen utvärderar också, på uppdrag av regionerna, medicintekniska produkter och läkemedel som används på sjukhus.

Läs mer om Stefan Karlsson här

TLV har tagit viktiga steg mot mer hälsa under 2020

Under 2020 har TLV:s arbete, trots pandemin, kunnat fortgå nästa oförändrat. Myndigheten har kunnat genomföra flera viktiga förändringar till nytta för patienter och samhälle. Detta framgår av TLV:s årsredovisning för 2020 som har lämnats över till regeringen.

Läs årsredovisningen här

Se TLV:s webbinarium om precisionsmedicin och ATMP

Den 17 februari höll TLV ett webbinarium om regeringsuppdraget om precisionsmedicin och ATMP.

Läs mer om och se webbinariet här

TLV får i uppdrag att dämpa kostnader för läkemedel

Regeringen har gett TLV i uppdrag att genomföra åtgärder för att dämpa kostnaderna på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

Läs mer om uppdraget här

TLV får i uppdrag att öka kännedomen om Tandpriskollen

Regeringen har gett TLV i uppdrag att genomföra en informationskampanj för att öka kännedomen om prisjämförelsetjänsten Tandpriskollen.

Läs mer om uppdraget här

Återrapportering av glesbygdsbidrag för 2019

TLV har lämnat en rapport till regeringen avseende beslut om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2019 samt bidragets användning och effekter.

Läs mer om återrapporteringen här

Sidinformation


Publicerad
6 april 2021
Till toppen