Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 3, 2021

Läs TLV:s tredje nyhetsbrev för år 2021.

Apotek i glesbygd får elva miljoner i bidrag

TLV har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 38 apotek som får dela på nästan elva miljoner kronor för 2020. Ett apotek får avslag på sin ansökan.

Läs beslutet om glesbygdsbidraget.

Mer i ersättning till apoteken efter begränsad översyn av handelsmarginalen

TLV föreslår att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera läkemedel som ingår i periodens vara-systemet, det vill säga generiskt utbytbara läkemedel.

Läs rapporten om den begränsade översynen.

De nationella hälsodataregistren är vägen framåt

Nyckeln till att utveckla uppföljning av läkemedel och medicintekniska produkter är de nationella hälsodataregistren, eftersom TLV inte har tillgång till data för uppföljning via nationella tjänsteplattformen. Det menar TLV i en rapport till regeringen som bland annat fokuserar på hur olika datakällor kan användas för att utveckla myndighetens möjligheter till uppföljning.

Läs rapporten om de nationella hälsoregistren.

TLV får regeringsuppdrag att utveckla miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet

TLV har fått i uppdrag av regeringen att utveckla miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet tillsammans med Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten. Uppdraget, som är en försöksverksamhet, ska pågå i fyra år och påbörjas 2024.

Läs om uppdraget med miljöpremie.

Riksrevisionens granskning kan bidra till att stärka TLV:s arbete

Den 6 maj publicerade Riksrevisionen sin rapport om regeringens och TLV:s arbete när det gäller subvention av läkemedel. Rapporten tydliggör utmaningar med dagens system och flera av förslagen skulle bidra till att stärka TLV:s arbete.

Läs om Riksrevisionens granskning.

Ny blogg om farmaceutiska tjänster

TLV har ett regeringsuppdrag att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på apotek. Arbetet sker i nära samverkan med apoteksbranschen och andra intressenter i ett så kallat policylabb. Nu börjar vi blogga om det i Policylabbsbloggen.

Läs om Policylabbsbloggen.

Osäker effekt och höga priser på precisionsmedicin utmanar

I många beslutssituationer är de främsta utmaningarna med precisionsmedicin och ATMP att bevisen för den nya behandlingens effekter är för svaga och priset för högt. I en rapport till regeringen beskriver TLV de mest centrala utmaningarna vid utvärdering och betalning av dessa behandlingar och ger förslag på hur några av dem kan hanteras.

Läs rapporten om precisionsmedicin och ATMP.

Utbyte av läkemedel vid maskinell dosdispensering ska bidra till en välfungerande och transparent dosmarknad

I en slutrapport till regeringen vidareutvecklar TLV förslaget om ett särskilt periodens vara-utbyte för dos-läkemedel. Förslaget ska bidra med ökad transparens och förutsägbarhet för dosmarknadens aktörer.

Läs slutrapporten om periodens vara-utbyte för dos-läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
31 maj 2021