Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 1, 2022

Läs TLV:s första nyhetsbrev för år 2022.

Ny handbok om hälsoekonomiska bedömningar ​av medicintekniska produkter

TLV utför hälsoekonomiska bedömningar ​av medicintekniska produkter på beställning av det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet. I samband med denna process tillfrågas medicinteknikföretag, som har produkter som är intressanta för regionerna, om de vill bidra med underlag till TLV:s utvärderingsprocess. Nu finns en handbok som ska öka tydligheten och transparensen kring hur denna process fungerar och vilken information företag behöver skicka in.

Läs om nya handboken om hälsoekonomiska bedömningar ​av medicintekniska produkter

TLV får uppdrag om beredskapsapotek för att stärka krisberedskapen

TLV, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ska analysera och lämna förslag om utformningen av ett system med beredskapsapotek. Beredskapsapoteken ska säkra behovet av läkemedel även under en fredstida krissituation, höjd beredskap eller krig.

Läs om TLV:s nya uppdrag om beredskapsapotek

Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2023

TLV har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket.

Läs mer om ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2023

TLV får nytt uppdrag om precisionsmedicin och ATMP

Regeringen har gett TLV i uppdrag att fortsätta det arbete med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP) som myndigheten har påbörjat.

Läs om det nya uppdraget om precisionsmedicin och ATMP

TLV får uppdrag om läkemedel för sällsynta sjukdomar

Regeringen har gett TLV i uppdrag att analysera och ge förslag på hur tillgången till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas.

Läs om uppdraget om läkemedel för sällsynta sjukdomar

2022 års första prognos av besparingar från sidoöverenskommelser

TLV prognostiserar i en ny rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 2,4 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för år 2022.

Läs mer om 2022 års första prognos av besparingar från sidoöverenskommelser

TLV genomför och föreslår nya åtgärder för ökad prisdynamik på läkemedelsmarknaden

I två rapporter belyser TLV kostnadsutvecklingen och förslag på kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. TLV har identifierat och kommer att genomföra flera åtgärder för att förstärka prisdynamiken på läkemedelsmarknaden.

Läs mer om vad TLV genomför och föreslår för nya åtgärder för ökad prisdynamik på läkemedelsmarknaden

Sidinformation


Publicerad
23 augusti 2022