Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 4, 2023

Läs TLV:s fjärde nyhetsbrev för 2023.

TLV har beslutat om höjning av takpriser

TLV har den 21 augusti 2023 beslutat att höja takpriset i vissa förpackningsstorleksgrupper som tidigare haft flytande takpriser, samt att fastställa dessa takpriser på den höjda nivån. Berörda läkemedelsföretag kan ansöka om prishöjning upp till de nya takprisnivåerna.

Beslutet är en del av TLV:s pågående översyn av takprissystemet för utbytbara läkemedel. Det utgör, likt de takprishöjningar som beslutades i april, en kortsiktig och skyndsam engångsåtgärd i syfte att stärka tillgången till läkemedel. Beslutet innebär att takpriset från och med den 1 september höjs för 309 förpackningsstorleksgrupper.

Läs hela nyheten om höjning av takpriser.

Prissänkningar enligt 15-årsregeln den 1 december 2023

Nu finns den preliminära listan över prissänkningar som träder i kraft den 1 december 2023 publicerad på tlv.se.

Här hittar du den preliminära listan över prissänkningar enligt 15:årsregeln som träder i kraft den 1 december 2023.

Dom från Kammarrätten i Stockholm avseende TLV:s beslut om otillgänglighet

Den 7 juli 2023 meddelade kammarrätten dom i ett mål där TLV fattat beslut om att markera en ”periodens vara” som otillgänglig efter att ha fått en anmälan från ett apotek om att läkemedlet inte gick att beställa.

Läs hela nyheten om domen från Kammarrrätten i Stockholm avseende TLV:s beslut om otillgänglighet.

Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2024

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket.

Läs hela nyheten om ändringarna i det statliga tandvårdsstödet.

TLV får i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel mot cancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som ska användas på klinik, utifrån förfrågningar från regioner, med fokus på l läkemedel som är avsedda att användas mot cancer. Senast den 31 januari 2024 ska TLV slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Läs hela nyheten om uppdraget att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel mot cancer.

TLV får i uppdrag att genomföra en informationsinsats för att stärka tandvårdens patienter

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska inom ramen för uppdraget öka patienters kunskap om tandvårdens skyldigheter och tandvårdspatientens rättigheter. TLV ska också öka patienternas möjligheter till välgrundade val genom att informera om tandpriskollen.se, tandvårdens referenspris samt vårdgivarnas prissättning. Senast den 30 maj 2024 ska TLV lämna en slutredovisning av uppdraget.

Läs hela nyheten om TLV:s uppdrag att genomföra en informationsinsats för att stärka tandvårdens patienter.

TLV får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet avseende reglering för antibiotika

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska fördjupat analysera det så kallade takprissystemet, vilket är ett system för att skapa lägre och jämnare priser för utbytbara läkemedel. Analysen ska belysa behovet av anpassningar för att stärka tillgången till antibiotika inom det så kallade periodens vara-systemet. Senast den 30 maj 2024 ska TLV lämna en slutredovisning av uppdraget.

Läs hela nyheten om TLV:s uppdrag att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet avseende reglering för antibiotika.

TLV får i uppdrag att utreda frågor om omsättningslagring av vissa läkemedel för att säkerställa en god försörjningsberedskap

Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska genomföra uppdraget i nära dialog med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, som ska bidra med underlag och synpunkter utifrån sina ansvarsområden och pågående arbete med försörjningsberedskap. Senast den 16 juni 2024 ska TLV lämna en slutredovisning av uppdraget.

Läs hela nyheten om TLV:s uppdrag att utreda frågor om omsättningslagring av vissa läkemedel.

TLV granskar apotekens felaktiga utbyten till mindre förpackningar

Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har startat granskning av apotekens utbyte av läkemedel avseende felaktiga utbyten till mindre förpackningar. TLV:s tillsyn syftar till att säkerställa att apoteken följer regelverket för utbyte av generiska läkemedel.

Läs hela nyheten om TLV:s granskningar av apotekens felaktiga utbyten till mindre förpackningar.

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Carvykti (ciltakabtagen-autoleucel). Bedömningen gäller behandling av vuxna med så kallad recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare behandlingar, inklusive ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp, och som uppvisat förvärring av sjukdomen vid den senaste behandlingen.

Läs hela nyheten om den hälsoekonomiska bedömningen av Carvykti vid behandling av multipelt myelom.

Fler åtgärder behövs för att dämpa kostnadsutvecklingen på läkemedel

Det kommer fler och fler nya läkemedel, och fler får behandling för sina sjukdomar. Samtidigt fortsätter kostnaderna uppåt för nionde året i rad och under 2022 ökade läkemedelskostnaderna inom förmånen med sju procent till 35,7 miljarder kronor.

I en rapport till regeringen presenterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, flera förslag som syftar till att säkerställa en rimlig kostnad för läkemedel. I rapporten redovisar TLV hur nuvarande system kan utvecklas och ger också förslag på ytterligare åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen.

Läs hela nyheten om åtgärder som behövs för att dämpa kostnadsutvecklingen på läkemedel.

Läs rapporten om Kostnadsutveckling och långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel Länk till annan webbplats..

Bloggen om policylabbet: Försommaren – när allt ska hända!

Maj och juni är årets mest intensiva period och det gäller även policylabbet för farmaceutiska tjänster. Det sex månader långa försöket med tjänsten Apotekens läkemedelssamtal går nu in i de allra sista veckorna.

Parallellt har vi tagit fram ett första utkast på regelverk, träffat vår rådgivande expertgrupp, pratat arbetssätt i policylabb på Vinnova-seminarium och dessutom samverkat inom Norden både med myndighetskollegor och forskare.

Läs hela blogginlägget om policylabbet.


Sidinformation


Publicerad
22 augusti 2023