Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 3, 2024

Läs TLV:s tredje nyhetsbrev för 2024.

Uppföljande analys av takprishöjningar för antibiotika under 2023

I en delrapport till regeringen redovisar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket hur de takprishöjningar som myndigheten genomförde under 2023 träffade antibiotika. TLV konstaterar bland annat att de tidigare takpriserna för antibiotika i periodens vara-systemet ofta – och i högre grad än för övriga läkemedel – har varit för låga. Rapporten beskriver också hur tillgången, prissättningen och konkurrensen har utvecklats hittills för de antibiotika som fick ett höjt takpris.

Läs mer om den uppföljande analysen av takprishöjningar för antibiotika under 2023.

Största kostnadsutvecklingen på läkemedel på tio år

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har överlämnat en rapport till regeringen om kostnadsutveckling och långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel. Kostnadsutvecklingen för förmåns- och smittskyddsläkemedel var under 2023 den högsta under de senaste tio åren.

Läs mer om kostnadsutvecklingen och långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel.

TLV lämnar förslag på lagring av läkemedel för att stärka beredskapen

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har överlämnat en rapport till regeringen om hur lagerhållningen av vissa läkemedel ska fungera för att säkerställa en ökad tillgänglighet till läkemedel i Sverige.

Läs mer om TLV:s förslag på lagring av läkemedel för att stärka beredskapen.

55 apotek får glesbygdsbidrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 55 apotek som får dela på drygt 16 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023. Två apotek får avslag på sina ansökningar.

Läs mer om årets beslutade och avvisade glesbygdsbidrag.

FINOSE utökas och byter namn till Joint Nordic HTA-Bodies, JNHB

Under det gångna året har Danmark och Island anslutit sig till FINOSE-samarbetet, som nu omfattar HTA-organisationer från de fem nordiska länderna. För att anpassa samarbetet till den större gruppens behov genomförs flera förändringar av samarbetet och FINOSE byter namn till Joint Nordic HTA-Bodies.

Läs mer om JNHB, Joint Nordic HTA-Bodies samarbete.

Höjd prognos för total återbäring under 2024 och 2025

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prognostiserar att läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner kommer generera cirka 3,87 miljarder i återbäring under 2024. Det är en ökning med två procent jämfört med myndighetens prognos i november 2023.

Läs mer om prognosen för totala besparingar under 2024 till 2027 som gäller sidoöverenskommelser.

Tandvårdspatienter behöver samlad, lättillgänglig information som är enkel att hitta

Det finns ett stort informationsbehov och tandvårdspatienternas ställning behöver stärkas. TLV har haft ett uppdrag av regeringen att genomföra en informationsinsats för att öka patienters kunskap om tandvårdens skyldigheter och tandvårdspatientens rättigheter.

Läs mer om TLV:s informationsinsats för att öka patienters kunskap om tandvårdens skyldigheter och tandvårdspatientens rättigheter.

Subventionen begränsas för läkemedel med botulinumtoxin

TLV har omprövat subventionen för läkemedel med botulinumtoxin så att läkemedlen nu inte kan användas för estetisk injektionsbehandling inom läkemedelsförmånerna.

Läs mer om omprövningen och subventionsbegränsningen av läkemedel med botulinumtoxin.

Tillgång till registerdata är en förutsättning för att kunna följa upp läkemedelsanvändning och effekt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har överlämnat en rapport till regeringen om möjligheten att använda data från läkemedelsanvändning i klinisk vardag för att förbättra möjligheterna till uppföljning av hur läkemedel används och vilken effekt de har.

Läs mer om tillgängliggörande av data för utvärdering av läkemedelsanvändning och läkemedelseffekt.


FINOSE omfattar nu alla nordiska länder

Isländska Landspitali ansluter sig till det nordiska samarbetet FINOSE där HTA-myndigheter från de nordiska länderna utför gemensamma utvärderingar av nya läkemedel. Islands inträde skedde strax före en planerad nylansering av FINOSE.

Läs mer om det nordiska samarbetet Finose, som nu omfattar alla nordiska länder.

TLV-rapport visar på låg kostnadseffektivitet för antibiotikavouchers

En jämförande analys genomförd av TLV visar att så kallade vouchers, särskilt de som EU-kommissionen föreslagit, är den minst kostnadseffektiva av tre metoder att för att skapa incitament till ny antibiotikautveckling. Detta är slutsatsen i en TLV-rapport som har analyserat de vouchers som kommissionen föreslagit i det senaste förslaget till ny läkemedelslagstiftning och jämfört dem med andra potentiella investeringsincitament.

Läs mer om antibiotikavouchers.

Hälsoekonomiska bedömningar

Här ser du en sammanställning av alla hälsoekonomiska bedömningar sedan senaste nyhetsbrevet.

Läs mer om hälsoekonomiska bedömningar.


Sidinformation


Publicerad
18 juni 2024