Innehållet på sidan:

Nyheter

 • Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

  Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

  Publicerad 17 november 2017

 • Ändringar av föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera

  TLV fattade den 30 oktober 2017 beslut om ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera. Föreskriftsändringarna träder i kraft den 15 december 2017, och ska tillämpas på utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018.

  Publicerad 15 november 2017

 • Förvaltningsrätten återförvisar ärendet Briviact till TLV för ny prövning av frågan om subvention

  Briviact (brivaracetam) är en tilläggsbehandling för patienter med fokala epileptiska anfall (epileptiska anfall som börjar i en avgränsad del av hjärnan) som inte uppnått anfallsfrihet med befintlig basbehandling. Substansen brivaracetam binder till ett specifikt protein i hjärnan, vilket påverkar utsöndringen av signalsubstanser och har visats minska anfallsfrekvensen hos patienter med fokala anfall jämfört med placebo.

  Publicerad 13 november 2017

 • Sidoöverenskommelser för TNF- och JAK-hämmare frigör 550 miljoner kronor årligen

  Landstingen, TLV och företag har genomfört trepartsöverläggningar för TNF-hämmare och JAK-hämmare. Trepartsöverläggningarna har resulterat i  sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen om återbäring av en del av landstingens kostnader för Benepali, Enbrel, Erelzi, Humira, Olumiant och Xeljanz.

  Publicerad 9 november 2017

 • Läkemedel mot fenylketonuri subventioneras

  Kuvan är ett särläkemedel som används för behandling av den ärftliga sjukdomen fenylketonuri (PKU). Från den 1 november subventioneras Kuvan till patienter som inte har fått tillräcklig effekt av diet och som svarar på behandling med läkemedlet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

  Publicerad 31 oktober 2017

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12