Innehållet på sidan:

Nyheter

 • Förbättringar i tandvårdsstödet

  Till 2018 sker ett antal förtydliganden och språkliga ändringar så att innehållet i regelverket för det statliga tandvårdsstödet ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

  Publicerad 22 juni 2017

 • Nytt bröstcancerläkemedel subventioneras

  Ibrance som används för behandling av spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från 1 juli. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

  Publicerad 19 juni 2017

 • Sidoöverenskommelser spelar en allt större roll

  Sidoöverenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel. De ger också bättre förutsättningar för tidig och jämlik användning. Det konstaterar TLV i sin rapport "Uppföljning av läkemedelskostnader" som nu presenterats för regeringen.

  Publicerad 16 juni 2017

 • Ingen utvärdering av FreeStyle Libre

  TLV har inte möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre, eftersom företaget som marknadsför produkten valt att inte bidra med nödvändigt underlag.

  Publicerad 13 juni 2017

 • Utträden ur förmånen 1 juli

  TLV presenterar de läkemedel som på företagens begäran kommer att utgå ur förmånen från 1 juli. Bland annat kommer en förpackning av Tasigna 200 mg 112 kapslar att utgå ur förmånen, men denna förpackning kommer att ersättas med en annan.

  Publicerad 12 juni 2017

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7