Innehållet på sidan:

Nyheter

 • TLV presenterar delrapport om prisjämförelsetjänst för tandvård

  TLV presenterar idag en delrapport till regeringen om det pågående arbetet med att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Prisjämförelsetjänsten ska ge allmänheten en bild av prisnivåerna inom tandvården och möjliggöra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar. Delrapporten beskriver bland annat hur den kommande tjänsten ska utformas. Tjänsten kommer att baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterar till Försäkringskassan. Uppdraget ska slutredovisas i juni 2018.

  Publicerad 18 september 2017

 • Rapport om glesbygd överlämnad

  Regeringen har gett TLV i uppdrag att se över om det finns ett behov av att justera myndighetens föreskrifter om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse (TLVFS 2013:4). Av föreskrifterna framgår bland annat den modell som används för att beräkna apotekens bidrag.

  Publicerad 18 september 2017

 • Ny utbytesgrupp för Ursodeoxycholsyra

  Från och med september finns Ursodeoxycholsyra med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

  Publicerad 14 september 2017

 • Utträden ur förmånerna 1 oktober

  Originalläkemedlet Valcyte tabletter 450 mg 60 st, Roche utträder den 1 oktober. Utbytbar generika och paralleller finns kvar inom förmånerna.

  Publicerad 12 september 2017

 • Oseltamivir ny utbytesgrupp

  Från och med oktober finns Oseltamivir med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

  Publicerad 11 september 2017

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10