Innehållet på sidan:

Granisetron, Levodopa + Karbidopa, Timolol och Oxazepam Borttagna utbytesgrupper

Från och med februari finns inte Granisetron, Levodopa + Karbidopa, Timolol och Oxazepam med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

De senast borttagna utbytesgrupperna är:

MånadProduktnamnStyrkaForm
Februari Granisetron
1 och 2 mg Filmdragerad tablett
Februari Levodopa + karbidopa 100 mg/25 mg och 200mg/50 mg Depottablett
Februari Timolol 5 mg/ml Ögondroppar, lösning i endosbehållare
Februari Oxazepam 25 mg Tablett