Innehållet på sidan:

Isosorbidmononitrat ny utbytesgrupp

Från och med augusti finns isosorbidmononitrat 30 mg med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor

Månad Produktnamn Varunummer Styrka  Form
Augusti Imdur 524215 30 mg Depottablett
Augusti Imdur 171306 30 mg Depottablett
Augusti Imdur 524223 30 mg Depottablett
Augusti Isomex 545320 30 mg Depottablett
Augusti Isomex 439888 30 mg Depottablett