Innehållet på sidan:

Meropenem finns inte längre med som utbytesgrupp på listan över periodens varor

Från och med oktober finns meropenem inte längre med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad Produktnamn Varunummer Styrka Form
Oktober Meropenem 414552 1 g Pulver till injektions-infusionsvätska
Oktober Meropenem 490836 500 mg Pulver till injektions-infusionsvätska

 

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även