Innehållet på sidan:

Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor

Från och med december finns Imatinib och från januari Betahistin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Månad Substans Form Styrka
December Imatinib Tablett/kapsel 100 mg och 400 mg
Januari Betahistin  Tablett  8 mg och 16 mg

Se produktnamn och varunummer i dokument till höger på sidan.

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.