Innehållet på sidan:

Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor

Från och med januari finns flukloxacillin och ramipril/hydroklortiazid med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Senaste tillagda utbytesgrupperna

Månad Substans Form Styrka
 Januari Flukloxacillin  Tablett  1 g
 Januari Ramipril/hydroklortiazid  Tablett  2,5 mg/12,5 mg

Se produktnamn och varunummer i dokument till höger på sidan.

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.