Innehållet på sidan:

Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor

Från och med mars finns acetylsalicylsyra och lerkanidipin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Senaste tillagda utbytesgrupperna

Månad Produktnamn  Varunummer  Styrka  Form 
Mars Acetylsalicylsyra Teva  441608  75 mg  Tablett
Mars Trombyl  168146  75 mg  Tablett
Mars Trombyl  001363  75 mg  Tablett
Mars Acetylsalicylsyra Teva  131515  160 mg  Tablett
Mars Trombyl  556993  160 mg  Tablett
Mars Lerkanidipin Actavis  065934  10 mg  Tablett
Mars Lerkanidipin Ebb  081515  10 mg  Tablett
Mars Lerkanidipin Actavis  065945  10 mg  Tablett
Mars Lerkanidipin Ebb  061944  20 mg  Tablett
Mars Lerkanidipin Orifarm  561409  20 mg  Tablett
Mars Lerkanidipin 2care4  182722 20 mg Tablett
Mars Lerkanidipin Actavis  065956 20 mg Tablett

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.