Innehållet på sidan:

Oseltamivir ny utbytesgrupp

Från och med oktober finns Oseltamivir med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad Produktnamn Varunummer Styrka Form
Oktober  Ebilfumin 059846 75 mg Kapsel
Oktober  Ebilfumin 432501  45 mg Kapsel
Oktober  Ebilfumin 413562  30 mg Kapsel
Oktober  Tamiflu Ebb 559990  30 mg Kapsel
Oktober  Tamiflu  106006 30 mg Kapsel
Oktober  Tamiflu  106017 45 mg Kapsel
Oktober  Tamiflu  079202 75 mg Kapsel