Innehållet på sidan:

Oxikodon/Naloxon ny utbytesgrupp

Från och med augusti finns oxikodon/naloxon  med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Månad Produktnamn Varunummer Styrka  Form
Augusti Targiniq® 119274 10 mg/5 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 160823 10 mg/5 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 039079 10 mg/5 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 039090 10 mg/5 mg Depottablett
Augusti Oxycodone/Naloxone Sandoz 568885 10 mg/5 mg Depottablett
Augusti Oxycodone/Naloxone Sandoz 474826 10 mg/5 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 434948 20 mg/10 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 039101 20 mg/10 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 039112 20 mg/10 mg Depottablett
Augusti Oxycodone/Naloxone Sandoz 139810 20 mg/10 mg Depottablett
Augusti Oxycodone/Naloxone Sandoz 397571 20 mg/10 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 452352 40 mg/20 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 052601 40 mg/20 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 052612 40 mg/20 mg Depottablett
Augusti Oxycodone/Naloxone Sandoz 118916 40 mg/20 mg Depottablett
Augusti Oxycodone/Naloxone Sandoz 191539 40 mg/20 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 520757 5 mg/2,5 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 093035 5 mg/2,5 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 052579 5 mg/2,5 mg Depottablett
Augusti Targiniq® 052590 5 mg/2,5 mg Depottablett
Augusti Oxycodone/Naloxone Sandoz 571917 5 mg/2,5 mg Depottablett
Augusti Oxycodone/Naloxone Sandoz 519901 5 mg/2,5 mg Depottablett