Innehållet på sidan:

Salmeterol/flutikasonpropionat ny utbytesgrupp

Från och med oktober finns Salmeterol + flutikasonpropionat med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen

Månad Produktnamn Varunummer Styrka Form
Oktober Seretide Evohaler 013632  25 mikrogram/
125 mikrogram
Inhalationsspray
Oktober Salmeterol/Fluticasone Cipla 422839  25 mikrogram/
125 mikrogram
Inhalationsspray
Oktober Seretide Evohaler Forte 013592  25 mikrogram/
250 mikrogram
Inhalationsspray
Oktober Salmeterol/Fluticasone Cipla 372340  25 mikrogram/
250 mikrogram
Inhalationsspray
Oktober Seretide Evohaler forte 076996  25 mikrogram/
250 mikrogram
Inhalationsspray

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.