Innehållet på sidan:

Sevelamerkarbonat och Triamcinolon nya utbytesgrupper

Från och med maj finns Sevelamerkarbonat och Triamcinolon med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad Produktnamn Varunummer Styrka Form
Maj Renvela 457670 2,4 g Pulver till oral suspension
Maj Renvela 036073 2,4 g  Pulver till oral suspension 
Maj Renvela 406001 2,4 g Pulver till oral suspension
Maj Sevelamer Sandoz 555575 2,4 g Pulver till oral suspension
Maj Lederspan 551572 20 mg/ml Injektionsvätska
Maj Lederspan 065395 20 mg/ml Injektionsvätska
Maj  Trica 059753 20 mg/ml Injektionsvätska

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.