Innehållet på sidan:

Travoprost/Timolol ny utbytesgrupp

Från och med september finns Travoprost/Timolol med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

 

Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen

Månad Produktnamn Varunummer Styrka Form
September DuoTrav 158740 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September DuoTrav 048255 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September DuoTrav 588415 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September DuoTrav 157775 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September DuoTrav 124870 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September DuoTrav 573177 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September DuoTrav 045516 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September DuoTrav 054514 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September DuoTrav 441034 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September DuoTrav
497026
40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September DuoTrav 135934 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September Travoprost/Timolol STADA
370190
40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning
September Travoprost/Timolol STADA 046885 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml Ögondroppar, lösning