Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tandvårdsstöd

Det finns två tandvårdsstöd, det statliga tandvårdsstödet som riktar sig till hela den vuxna befolkningen och tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som ges till vuxna med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift finansieras av regionerna.

Bild: karta över det statliga tandvårdsstödetFörstora bilden

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov. Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.

Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är 300 eller 600 kronor per år, beroende på din ålder.

Det särskilda tandvårdsbidraget ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna.

Högkostnadsskyddet innebär att staten står för en del av dina tandvårdskostnader när de summerar till 3 000 kronor eller mer enligt referensprislistan. Om du använder ditt tandvårdsstöd räknas detta belopp inte in i dina tandvårdskostnader. Därefter får du följande ersättning:

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor enligt referensprislistan
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor enligt referensprislistan

Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspris för någon åtgärd som ingår i behandlingen får du inte tandvårdsstöd för denna överskjutande del.

Högkostnadsskyddet beräknas för de åtgärder som du får gjorda under en period på tolv månader. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare perioden har löpt ut, vilket kan vara fördelaktigt om du står inför en större behandling.

Regionernas tandvårdsstöd

Alla barn och ungdomar har fri tandvård till och med det år de fyller 23.

Regionerna ger efter en individuell prövning stöd till följande grupper i form av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift:

  • Personer som har vissa långvariga sjukdomar eller viss funktionsnedsättning.
  • Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser eller som omfattas av LSS.
  • Personer som behöver tandvård som ett led i vissa sjukdomsbehandlingar.
  • Personer som får viss oralkirurgisk behandling.

Asylsökande och papperslösa flyktingar har rätt till akut tandvård. De betalar 50 kronor i patientavgift per besök.

Sidinformation


Senast uppdaterad
20 december 2023