Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Så fungerar tandvårdsstödet

TLV tar fram och beslutar om referenspriser för tandvård. Det är dessa priser som ligger till grund för hur mycket ersättning du får som patient. Om tandläkaren har ett högre pris än referenspriset får du som patient betala mellanskillnaden själv.

Referenspriserna styr hur hög ersättningen blir

Referenspriserna ska också göra det lättare för dig att jämföra priser på tandvård. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt arbete och material.

Så fungerar tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet omfattar dig som är 24 år eller äldre. Det består av:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag, på 300 eller 600 kronor per år, beroende på ålder
  • Ett högkostnadsskydd, som gör att du som patient enbart behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Ersättningen är 50 procent av de sammanlagda kostnaderna när de överstiger 3 000 kronor och 85 procent när de överstiger 15 000 kronor enligt referensprislistan.
  • Ett särskilt tandvårdsbidrag på 600 kronor per halvår för personer som har sjukdom eller funktionsnedsättning som kan innebära en risk för sämre tandhälsa.

Exempel på beräkning av tandvårdsstöd

En behandling består av åtgärder som sammanlagt har ett referenspris på 20 000 kronor. Tandläkaren tar i detta exempel ut 22 000 kronor. Du behöver betala 3 000 kronor för att komma upp till högkostnads-skyddets första nivå.

Av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor, det vill säga 12 000 kronor, betalar du 50 procent vilket blir 6 000 kronor. Av de kostnader som överstiger 15 000 kronor, det vill säga 5 000 kronor, betalar du 15 procent vilket blir 750 kronor. Du står också för mellanskillnaden av priset tandläkaren tar ut och referenspriset, vilket i detta exempel blir 2 000 kronor.

Du betalar därmed totalt 11 750 kronor (3 000 + 6 000 + 750 + 2 000) för en behandling som kostar totalt 22 000 kronor. Du har då fått 10 250 kronor (20 000 – 9 750) i tandvårdsersättning från högkostnadsskyddet för den utförda tandvården.

Sidinformation


Senast uppdaterad
8 december 2023