TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Internationell prisjämförelse av läkemedel 2014

TLV redovisar i denna rapport resultaten från analysen av prisdata för första kvartalet 2014 i Sverige jämfört med 15 europeiska länder. Urval av såväl patentskyddade som konkurrensutsatta läkemedel analyseras.

I TLV:s uppdrag ingår att följa och analy-sera prisutvecklingen på läkemedel i ett internationellt perspektiv.

Rapporten ska ses som underlag för ett fortsatt analysarbete av dynamiken i svenska priser och prisförändringar jämfört internationellt.