Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kartlägga kunskapsbehov och kunskapsluckor

Vi fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 regeringens uppdrag att utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst betydelseVi fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 regeringens uppdrag att utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst betydelse


Sidinformation