Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet, 2014

TLV fick i juni 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram en nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet och utvecklingen från det att tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008.

När det statliga tandvårdsstödet infördes 2008 innebar det en stor omställning för tandvården och de ansvariga myndigheterna. De första årens etableringsfas är passerade och stödet har nu varit i kraft ett antal år. Det innebär att det finns möjlighet att följa upp hur konsumtionen av tandvård har utvecklats och hur högkostnadsskydd och referenspriser påverkar tandvårdsmarknadens funktionssätt.

TLV redovisar i denna rapport resultaten från utredningsarbetet. Rapporten ska ses som ett underlag för fortsatt analysarbete av tandvårdsstödet. Vi pekar därför ut ytterligare områden som vi avser att arbeta vidare med.

Sidinformation