TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Prisjämförelsetjänst för tandvård

TLV fick i december 2016 regeringens uppdrag att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Uppdraget var en fortsättning på den skiss på hur en prisjämförelsetjänst skulle kunna se ut och fungera som TLV lämnade 2015/2016.

Uppdraget ska slutredovisas i juni 2018.