Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Svenska läkemedelspriser sjunker som följd av en svagare krona

Sedan 2014 har Sverige fått lägre priser på läkemedel i förhållande till andra europeiska länder. Priserna på läkemedel har sjunkit och den svaga kronan har förstärkt minskningen. Det visar årets internationella prisjämförelserapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

För läkemedel utan konkurrens har Sveriges prisindex sjunkit med omkring tio procentenheter mellan 2014 och 2018 gentemot europeiska länder. Omkring sextio procent av denna förändring beror på förändringen i valutakurserna, alltså genom att kronan blivit svagare och omkring fyrtio procent på förändringar i listpriserna. Priserna i Sverige ligger idag i nivå med övriga länder. Av de 20 länderna i jämförelsen har 8 länder högre läkemedelspriser än Sverige.

Svenska relativpriser varierar över livscykeln

Priserna på nya läkemedel i Sverige är i linje med övriga länder vid lansering. Under perioden när läkemedel är mellan fem och 15 år gamla är dock Sveriges priser högre än genomsnittet. Skälet till denna utveckling är att priserna sjunker i andra länder men inte i Sverige. För läkemedel som är 15 år och äldre är index betydligt lägre än genomsnittet. Orsaken är den effektiva konkurrensen i systemet för generiskt utbyte (periodens vara-systemet). För läkemedel som inte bedöms som utbytbara och därmed inte ingår i utbytessystemet sjunker priserna endast till genomsnittet efter 15 år. Den obligatoriska sänkningen med 7,5 procent är ett viktigt verktyg för att sänka priserna på läkemedel äldre än 15 år.

Svenskt utbytessystem fortsätter sänka läkemedelspriser

I Sverige utgör läkemedel inom periodens vara-systemet cirka 60 procent av den totala läkemedelsanvändningen i volym, men endast 20 procent av värdet. I Sverige är det låga priser på dessa läkemedel och endast Danmark har i dagsläget lägre priser. Mellan åren 2014 och 2018 sjönk Sveriges priser med cirka 25 procentenheter för dessa läkemedel och i år hade Sverige nästan 75 procent lägre priser än genomsnittet för de 20 jämförda länderna.

Om rapporten

TLV följer och analyserar läkemedelsprisernas utveckling i Sverige och internationellt.

Den internationella prisjämförelserapporten är en del i TLV:s uppdrag att följa utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden i ett internationellt perspektiv och är den femte rapporten av sitt slag.

Analysen bygger på nationella listpriser på AIP-nivå (apotekens inköpspris).

Analysen jämför prisnivån på läkemedel som används i den svenska öppenvården med 19 andra europeiska länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Sidinformation