Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning av läkemedelsanvändning och behandlingseffekter i klinisk vardag

TLV redovisar de uppdrag regeringen har gett myndigheten inom området data från klinisk vardag.

I det ena har regeringen uppdragit åt TLV att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en pilot i syfte att utveckla ett kvalitetsregister för uppföljning av läkemedelsanvändning inom cancerområdet på nationell nivå. I det andra anges att TLV ska genomföra två piloter om behandlingseffekt i klinisk vardag.

Bägge uppdragen ska rapporteras till Regeringskansliet senast den 31 december 2018. TLV redovisar dels en rapport som omfattar hela regeringsuppdraget och de erfarenheter från arbetet, dels redovisas de enskilda rapporterna i uppdraget som bilagor.

Sidinformation