Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning av läkemedelskostnader 2016

TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp läkemedelskostnaderna. I detta ingår att följa att överenskommelsen mellan regeringen och läkemedelsindustriföreningen och att redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen.

Sidinformation