Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning av läkemedelskostnader 2019

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket skriver i en ny rapport till regeringen att läkemedelsbolagen ska betala drygt 3,2 miljarder kronor i återbäring på läkemedel för år 2019, vilket nästan är en halv miljard kronor mer än i fjol.

- Det beror till största delen på framgångsrika trepartsöverläggningar mellan oss, läkemedelsbolagen och regionerna, säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.

Utvecklingen går mot att nya läkemedel introduceras i ett allt tidigare skede. Detta gör att osäkerheterna kring effekterna av dessa läkemedel ofta är stora. Sedan 2014 har därför regionerna och läkemedelsbolagen kommit överens om att bolagen ska lämna en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till regionerna. TLV koordinerar denna process och följer löpande upp utfallet.

Återbäringar dämpar kostnadsökningen för förmånsläkemedel

TLV skriver i rapporten att kostnaden för läkemedel stadigt har ökat de senaste åren men att återbäringarna dämpar ökningen. Ökningstakten har varit störst för läkemedel inom onkologi, NOAK (läkemedel vid förmaksflimmer) och diabetes typ 2. När man tar hänsyn till återbäringar är inte läkemedel mot Hepatit C längre det område som ökar mest, utan kostnaden minskar till och med jämfört med 2017.

- För att säkerställa att kostnaden för nya läkemedel är rimlig och för att nya behandlingar ska kunna introduceras är trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser viktiga redskap, säger Pontus Johansson.

Fakta

  • Det skrivs årligen ut läkemedel på recept för drygt 30 miljarder kronor i Sverige.
  • De flesta sidoöverenskommelserna gäller läkemedel mot hepatit C, cancerläkemedel samt TNF-hämmare. Det är ofta läkemedel som har stor försäljning och höga behandlingskostnader som omfattas av sidoöverenskommelser.
  • Överenskommelserna dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel i Sverige och idag finns sådana överenskommelser för 49 läkemedel.
  • Staten och regionerna delar på återbäringen. 60 procent av återbäringen tillfaller regionerna och 40 procent tillfaller staten.

Sidinformation