Utbyte vid maskinell dosdispensering

TLV föreslår åtgärder för att införa en prisrangordning för utbytbara läkemedel avsedda för maskinell dosdispensering.