Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utvecklad värdebaserad prissättning, slutrdovisning 2015

TLV har regeringens uppdrag att vidareutveckla prissättningen på läkemedel. Syftet är att åstadkomma en mer dynamisk prissättning och en mer kostnadseffektiv användning under produkternas hela livscykel.

Sidinformation