Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Slutrapport för medicinteknikuppdraget 2018-2019

Nationell samordning av medicinteknik behövs för att skapa förutsättningar för jämlik vård och ge patienter tidig tillgång till ny medicinteknik.

Ett viktigt syfte med TLV:s arbete med utvärderingar av medicintekniska produkter är att bidra till en jämlik vård genom att stärka hälso- och sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att investera i en kostnadseffektiv användning av medicintekniska produkter. Det är nödvändigt att prioritera och investera ändamålsenligt i kostnadseffektiv medicinteknik. För att åstadkomma detta krävs en nationell samordning där utvärderingar kan ske innan nya produkter införs i hälso- och sjukvården. När en produkt utvärderats behövs en nationell rekommendation för att ge stöd vid inköp i enskilda regioner och på sikt även kommuner.

Sedan 2012 har TLV i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter, det så kallade medicinteknikuppdraget. Denna rapport är en slutrapportering av verksamheten som bedrivits under åren 2018 och 2019.

Genom en av regeringen föreslagen permanent finansiering kan nu TLV:s hälsoekonomiska utvärderingar bli en integrerad del av den nationella samverkan. Det skapar även möjlighet för verksamheten att utvecklas i ett flerårigt perspektiv för att verka innovationsfrämjande, öka antalet hälsoekonomiska utvärderingar, utveckla horisontspaningen och löpande genomföra uppföljningar för att generera evidens till nytta för hälso- och sjukvården.

Sidinformation