Konsekvenserna av höjningen av
det allmänna tandvårdsbidraget
i april 2018