Delrapport av medicinteknikuppdraget 2018 och 2019