E-handel på apoteksmarknaden i
Sverige 2018

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har genomfört en fördjupad studie av hur e-handeln med apoteksvaror fördelar sig geografiskt i Sverige.