TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

En indikation för Xtandi har utvärderats inom FINOSE-samarbetet

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland och Norge inom FINOSE, tagit fram en gemensam utvärderingsrapport för Xtandi vid indikationen ”behandling av
högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) hos vuxna män”.