TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Föreskrift om tandvårdsstödet

Sedan den 15 januari 2019 tillämpas föreskriften HSLF-FS 2018:23 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett nytt omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar.