Så fungerar högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet minskar stegvis din kostnad för
receptbelagda läkemedel. Den maximala kostnaden för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 350 kronor under en 12-månaders period