Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Användningen av diabeteshjälpmedel skiljer sig åt i landet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har, i samverkan med regionerna, tagit fram en kartläggning av diabetshjälpmedel i Sverige. Kartläggningen visar att vilka insulinpumpar som används skiljer sig åt beroende på var i Sverige patienten bor. Även andelen patienter som använder insulinpump skiljer sig åt. Det finns både likheter och olikheter i hur upphandlingsprocesserna ser ut i regionerna.

Sidinformation