Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prognos 1 av besparingar från sidoöverenskommelser helåret 2020

TLV prognostiserar i en ny rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 2,9 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för år 2020.

Det är ungefär 185 miljoner kronor lägre än den återbäring som betalades för 2019. Det innebär dock inte att samhällets kostnader för dessa läkemedel har ökat.

- Antalet sidoöverenskommelser fortsätter att öka, men i år minskar den sammanlagda återbäringen. En stor anledning till minskningen är att färre antal patienter förväntas bli behandlade med läkemedel mot hepatit C. De fastställda priserna för vissa läkemedel har också sänkts säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.

De senaste åren har många nya läkemedel introducerats i ett allt tidigare skede. Detta gör att osäkerheterna kring effekterna av dessa läkemedel ofta är stora. Sedan 2014 har därför regionerna och läkemedelsbolagen kommit överens om att bolagen ska lämna en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till regionerna. Syftet är att säkerställa att kostnaden för nya läkemedel är rimlig, hantera osäkerheter och skapa förutsättningar för fler patienter att få tidig tillgång till behandling.

Sidoöverenskommelserna har också stimulerat konkurrens vilket har sänkt kostnaderna för många läkemedel. TLV koordinerar denna process och följer löpande upp utfallet.

Sidinformation