Slutavstämning av besparingar från sidoöverenskommelser helåret 2020

TLV har presenterat den slutliga avstämningen till regeringen av utfallet av återbäringarna under 2020, som följer av de sidoöverenskommelser regionerna har med företagen.

De samlade återbäringarna under 2020 blev 2,82 miljarder kronor, vilket är omkring 27 miljoner kronor högre än den prognos TLV lämnade till regeringen i december.

Publicerad 15 april 2021