Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tre av fyra betalar mer än referenspriset för sin tandvård

Tre av fyra patienter betalar ett högre pris för sin tandvård än det referenspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat. Det konstaterar myndigheten i en rapport om utvecklingen av tandvårdsmarknaden.

Det är fri prissättning på tandvårdsmarknaden. Det innebär att vårdgivarna sätter sina egna priser för den tandvård de utför. Nästan varannan patient betalade förra året ett pris som avvek från referenspriset med mer än tio procent.

4 600 kronor i snitt för tandvård

Den genomsnittliga tandvårdskonsumtionen för en patient var drygt 4 600 kronor förra året. Inom Folktandvården var den 3 600 kronor och i den privata sektorn 5 100 kronor. Prisspridningen och prisavvikelsen från TLV:s referenspriser är högre bland privata vårdgivare jämfört med Folktandvården. Högst är prisavvikelsen för implantattandvård.

Faktaruta

  • TLV beslutar om referenspriser för tandvård. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt arbete och material. Referenspriserna ligger till grund för hur mycket ersättning man får som patient och priserna justeras en gång per år av TLV.

  • På tandpriskollen.se kan man jämföra priserna mellan olika tandläkare respektive tandhygienister, där framgår även hur mycket priserna skiljer mot referenspriset för olika behandlingar.

Sidinformation