Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst - delrapport 1

Inom kort startar det första nationella försöket med en farmaceutisk tjänst på apotek, Inhalationsvägledning, för patienter som använder inhalatorer vid astma och KOL. Faller försöket väl ut kan apotekens insats bli ett värdefullt komplement till övrig hälso- och sjukvård. Det framgår av den första rapporten i ett treårigt uppdrag.

Sidinformation