Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förutsättningar för en långsiktig prognos av återbäringar från sidoöverenskommelser - delrapport 1

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla prognosen av besparingar från sidoöverenskommelser.

TLV:s förlängda prognos över återbäring från sidoöverenskommelser ska vara ett komplement till Socialstyrelsens prognos av läkemedelskostnader och ska bidra till att skapa en samlad bild över kostnaderna för läkemedel inom förmånerna. Prognosen ska kunna användas som underlag för att på förhand göra det möjligt att fördela återbäringen mellan staten och regionerna. Det ska kunna ske inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om statens bidrag till regionerna för kostnader inom läkemedelsförmånerna.

Sidinformation