Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning av läkemedelskostnader - juni 2022

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket har regeringens uppdrag att löpande följa upp läkemedelskostnaderna. I det ingår att redovisa de kostnadseffekter som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. I den här rapporten redovisas kostnadsutvecklingen samt effekter av återbäringar från sidoöverenskommelser mellan regioner och företag till följd av trepartsöverläggningar.

Sidinformation