Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

2022 års första prognos av besparingar från sidoöverenskommelser

TLV prognostiserar i en ny rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 2,4 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för år 2022.

Det är ungefär 329 miljoner kronor lägre än den återbäring som betalades för 2021 och 447 miljoner kronor lägre än återbäringen från 2020. Det innebär dock inte att samhällets kostnader för dessa läkemedel har ökat i samma omfattning eftersom de fastställda priserna också kan ha minskat.

De senaste åren har många nya läkemedel introducerats i ett allt tidigare skede. Det gör att osäkerheterna kring effekterna av dessa läkemedel ofta är stora. Sedan 2014 har därför regionerna och läkemedelsbolagen kommit överens om att bolagen ska lämna en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till regionerna. Syftet är att säkerställa att kostnaden för nya läkemedel är rimlig, hantera osäkerheter och skapa förutsättningar för fler patienter att få tidig tillgång till behandling.

Sidoöverenskommelserna har också stimulerat konkurrens vilket har sänkt kostnaderna för många läkemedel. TLV koordinerar denna process och följer löpande upp utfallet.

Sidinformation