Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppdrag att utforma, sammanställa och publicera apoteksindikatorer – delrapport

TLV har gjort en fördjupad granskning och rättslig analys av 12 apoteksindikatorer som föreslogs i en förstudie 2019. I en rapport som lämnas till regeringen idag bedömer TLV att ingen av dessa är direkt lämpliga att utveckla vidare som kvalitetsindikatorer för att upplysa konsumenter om apotekens kvalitet inom grunduppdraget.

TLV fick i december 2021 i uppdrag av regeringen att utforma, sammanställa och publicera apoteksindikatorer. Syftet skulle vara att upplysa konsumenter om apotekens kvalitet inom grunduppdraget. Uppdraget utgick ifrån det förslag TLV lämnade i en förstudie 2019.

En noggrann granskning och fördjupad rättslig analys av indikatorerna har nu gjorts utifrån träffsäkerhet, kopplingar till tillsynen och om indikatorerna är tydliga, relevanta, rättssäkra och utslagsgivande. TLV bedömer att ingen av de föreslagna 12 indikatorerna är direkt lämpliga att utveckla vidare som kvalitetsindikator för att ge konsumenter ytterligare information om apotekens kvalitet inom grunduppdraget. I stället är det rimligt att kvaliteten inom grunduppdraget granskas inom den apotekstillsyn som flera myndigheter ansvarar för.

TLV föreslår därför att uppdraget om apoteksindikatorer avslutas. Om det från regeringen finns ett fortsatt intresse för att TLV till stöd för konsumenterna ska ta fram till exempel prisindex eller andra jämförelsetjänster, bör det ske inom ramen för ett annat regeringsuppdrag.

Sidinformation